کرکره پلی کربنات شفاف ؛ همواره در اوج

by admin / Saturday, 21 September 2019 / Published in مقالات

مقدمه مقاله

مدل الماس قویترین مدل کرکره شفاف است که برای مراکز حساس و بانک ها پیشنهاد می گردد.

مشخصات فنی مدل الماس شرکت زیباسازه درنیک

محتوای کلی

شرکت زیباسازه مخترع کرکره های شفاف ضد ضربه و ضد حریق است. اولین کرکره ها در سال 1386 تحت شماره 43068 و شماره 42719 به ثبت اختراع رسید و قالب های بعدی تحت شماره 65305 در سال 1389 به ثبت اختراع افزوده شد. کلیه مراحل طراحی قالبها با مشورت متخصصین شرکت معظم بایر آلمان صورت گرفت و در همان سال نمونه ی کرکره شفاف زیباسازه در نمایشگاه دائمی بایر آلمان در اشتوتگارت بعنوان نوآوری در استفاده از مواد پلی کربنات معرفی گردید.


برای دریافت اطلاعات فنی مدل الماس کرکره های شفاف ، فایل PDF را مطالعه نمایید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha loading...

TOP