خدمات مسکونی و تجاری :

1- رفع خرابی ، نصب یا سرویس کرکره برقی ( آلومینیومی ، گالوانیزه فوم دار ، شفاف پلی کربنات ، سیل و … )
2- رفع خرابی ، نصب یا سرویس جک پارکینگی
3- رفع خرابی ، نصب یا سرویس درب سکشنال پارکینگی
4- رفع خرابی ، نصب یا سرویس درب شیشه ای ( اسلایدی ، گرد و نیم گرد ، تلسکوپی )
5- رفع خرابی ، نصب یا سرویس راهبند
6- رفع خرابی ، نصب یا سرویس اسکرین (screen)
7- کپی ، ست کردن ، پاک کردن و اضافه کردن کلیه ریموت های درب های اتوماتیک

خدمات صنعتی

1- رفع خرابی ، نصب یا سرویس درب های سکشنال
2- رفع خرابی ، نصب یا سرویس درب های سریع السیر ( فولد آپ ، رولاپ )
3- رفع خرابی ، نصب یا سرویس درب های تاشو ( فولدینگ )
4- رفع خرابی ، نصب یا سرویس سکوی هیدرولیکی بارگیری ( همسطح کننده یا داک لولر )
5- رفع خرابی ، نصب یا سرویس چادر بارگیری ( داک شلتر )

TOP