خبرنامه آذر ماه 1394

درب های سریع رایج در صنعت ، اساسا” مبتنی بر پرده PVC هستند که در عمل ، علاوه بر پوشش نیازمندی های مرتبط با عملکرد سریع ، دارای نقاط ضعفی در حوزه های استحکام و ایزولاسیون حرارتی می باشند.کرکره سریع با ویژگی های جامع در حوزه های مختلف نیازمندی های صنعتی ، از جایگاه ویژه ای در گزینه های مرتبط با راه حل های لجستیکی برخوردار خواهد بود. فایل خبرنامه را از لینک زیر ، دانلود نمایید.

دانلود خبرنامه

Additional information

متن

رونمایی از محصول جدید دُرنیک صنعتی

سوتيتر

درب های سریع رایج در صنعت ، اساسا" مبتنی بر پرده PVC هستند که در عمل ، علاوه بر پوشش نیازمندی های مرتبط با عملکرد سریع ، دارای نقاط ضعفی در حوزه های استحکام و ایزولاسیون حرارتی می باشند.

کرکره سریع با ویژگی های جامع در حوزه های مختلف نیازمندی های صنعتی ، از جایگاه ویژه ای در گزینه های مرتبط با راه حل های لجستیکی برخوردار خواهد بود.

فایل خبرنامه را از لینک زیر ، دانلود نمایید.

پدید آورنده

تیم تحقیق و توسعه زیباسازه درنیک

تاریخ انتشار

آذر ماه 1394

عکس

اورجینال

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “خبرنامه آذر ماه 1394”
TOP