خبرنامه اسفندماه 1394

گروهی از صنعت گران در راستای فعالیت اقتصادی خود، نیازمند ساخت و به کارگیری سردخانه های زیر صفر (درجه سانتی گراد) هستند. بهترین گزینه در حوزۀ داک شلتر ایرلاک انبارهای با دمای زیر صفر، جهت حصول راندمان مناسب در فرآیند ذخیره انرژی، “چادر بارگیری بادی” می باشد.
این محصول با استناد به “سیاست راهبردی توسه سبد محصول”، قابل عرضه به بازار می باشد.
خبرنامه “چادر بارگیری بادی” در لینک زیر قابل دانلود و مطالعه است.

دانلود خبرنامه

Additional information

متن

رونمایی از محصول جدید دُرنیک صنعتی

سوتيتر

گروهی از صنعت گران در راستای فعالیت اقتصادی خود، نیازمند ساخت و به کارگیری سردخانه های زیر صفر (درجه سانتی گراد) هستند. بهترین گزینه در حوزۀ داک شلتر ایرلاک انبارهای با دمای زیر صفر، جهت حصول راندمان مناسب در فرآیند ذخیره انرژی، "چادر بارگیری بادی" می باشد.
این محصول با استناد به "سیاست راهبردی توسه سبد محصول"، قابل عرضه به بازار می باشد.
خبرنامه "چادر بارگیری بادی" در لینک زیر قابل دانلود و مطالعه است.

پدید آورنده

تیم تحقیق و توسعه زیباسازه درنیک

تاریخ انتشار

اسفندماه 1394

عکس

اورجینال

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “خبرنامه اسفندماه 1394”
TOP