خبرنامه مهر ماه 1394

همسطح کننده متحرک : پیشنهاد بروز دُرنیک صنعتی برای شرکت های صنعتی با حجم بارگیری و تخلیه سنگین و فراتر از فضای انبارش در دسترس . فایل خبرنامه را از لینک زیر ، دانلود نمایید.

دانلود خبرنامه

Additional information

متن

رونمایی از محصول جدید دُرنیک صنعتی

سوتيتر

همسطح کننده متحرک : پیشنهاد بروز دُرنیک صنعتی برای شرکت های صنعتی با حجم بارگیری و تخلیه سنگین و فراتر از فضای انبارش در دسترس
فایل خبرنامه را از لینک زیر ، دانلود نمایید.

پدید آورنده

تیم تحقیق و توسعه زیباسازه درنیک

تاریخ انتشار

مهر ماه 1394

عکس

اورجینال

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “خبرنامه مهر ماه 1394”

Your email address will not be published.

ضد ربات *Captcha loading...

TOP
شما نباید کپی کنی !!! درب های اتوماتیک درنیک