محصول جدید دُرنیک صنعتی: چادر بارگیری بادی

دُرنیک صنعتی ، ” چادر بارگیری بادی ” را به عنوان محصول جدید خود ، رونمایی نمود.برای سردخانه های با دمای بالای صفر، استفاده از چادر بارگیری استاندارد معمولی، بر روی openingهای موجود بر دیواره سالنهای بارگیری/تخلیه در حوزۀ ذخیره انرژی، کفایت دارد.

زمانیکه با سردخانه های زیر صفر سروکار داریم، راندمان عملکردی چادر بارگیری استاندارد معمولی جهت جلوگیری از پرت انرژی مناسب نیست و سطحی از هوابندی با راندمان بالاتر مورد نیاز است. در این راستا، شرکت درنیک، محصول جدید خود را با نام “داک شلتر بادی” یا “چادر بارگیری بادی” روانه بازار نموده است.اطلاعات جامع این نوع داک شلترها، در مقاله، خبرنامه و محصول مرتبط، بر روی وبسایت این شرکت در دسترس است.

Additional information

خلاصه خبر

دُرنیک صنعتی ، " چادر بارگیری بادی " را به عنوان محصول جدید خود ، رونمایی نمود.

تاریخ خبر

اسفندماه 1394

متن خبر

برای سردخانه های با دمای بالای صفر، استفاده از چادر بارگیری استاندارد معمولی، بر روی openingهای موجود بر دیواره سالنهای بارگیری/تخلیه در حوزۀ ذخیره انرژی، کفایت دارد.

زمانیکه با سردخانه های زیر صفر سروکار داریم، راندمان عملکردی چادرهای بارگیری استاندارد معمولی جهت جلوگیری از پرت انرژی مناسب نیست و سطحی از هوابندی با راندمان بالاتر مورد نیاز است. در این راستا، شرکت درنیک، محصول جدید خود را با نام "داک شلتر بادی" یا "چادر بارگیری بادی" روانه بازار نموده است.

اطلاعات جامع این نوع داک شلترها، در مقاله، خبرنامه و محصول مرتبط، بر روی وبسایت این شرکت در دسترس است.

موضوع خبر

رونمایی از محصول جدید ( گسترش سبد محصولات صنعتی )

منبع خبر

آرشیو واحد تحقیق و توسعه مدیریت متمرکز پروژه های صنعتی

عکس

اورجینال

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “محصول جدید دُرنیک صنعتی: چادر بارگیری بادی”
TOP