همکاری مشترک DOORNIK و GOXU

پس از 4 سال ، متعاقب ارتقای کیفی شرکت گوگسو ، در حوزه محصول و فرآیند ، همکاری های مشترک دو شرکت در حوزه درب های اتوماتیک و تجهیزات لجستیکی ، از سر گرفته شد.

Additional information

خلاصه خبر

پس از 4 سال ، متعاقب ارتقای کیفی شرکت گوگسو ، در حوزه محصول و فرآیند ، همکاری های مشترک دو شرکت در حوزه درب های اتوماتیک و تجهیزات لجستیکی ، از سر گرفته شد.

تاریخ خبر

چهارشنبه 1394/02/16

متن خبر

سابقه همکاری های مشترک دو شرکت ، به چهار سال قبل بر می گردد. آغاز همکاری های قبلی ، متعاقب تغییرات درون سازمانی شرکت گوگسو ، از کیفیت قابل قبولی برای شرکت درنیک ، برخوردار نبود. در این راستا ، پس از تثبیت موارد درون سازمانی شرکت گوگسو ، همچنین توسعه کارخانجات آن شرکت و ارتقای سیستم مدیریت کیفیت ، همچنین استقرار استاندارد های محصول منطبق بر چارچوب های اروپایی و محلی ، شرکت درنیک را بر آن داشت تا مجددا" طی نشستی ، همکاری های مشترک را از سر گیرد.

موضوع خبر

همکاری مشترک در سطح بین المللی

منبع خبر

DOORNIK

عکس

اورجینال

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “همکاری مشترک DOORNIK و GOXU”

Your email address will not be published.

ضد ربات *Captcha loading...

TOP
شما نباید کپی کنی !!! درب های اتوماتیک درنیک