کاتالوگ “سیستم های بارگیری و تخلیه کالا” KOPRON

در این کاتالوگ سیستم های لجستیکی بارگیری و تخلیه کالا تشریح می شوند و بروز ترین تجهیزات مربوطه ، مورد معرفی قرار می گیرند. سه قسمت اصلی سیستم بارگیری و تخلیه هوشمند کالا که به ایرلاک (Airlock) معروف است ، شامل همسطح کننده هیدرولیکی ، چادر بارگیری و درب سکشنال ، به تفکیک در حوزه مشخصات فنی ، تحلیل می شوند.

دانلود کاتالوگ

Category:

Additional information

متن

در این کاتالوگ سیستم های لجستیکی بارگیری و تخلیه کالا تشریح می شوند و بروز ترین تجهیزات مربوطه ، مورد معرفی قرار می گیرند. سه قسمت اصلی سیستم بارگیری و تخلیه هوشمند کالا که به ایرلاک (Airlock) معروف است ، شامل همسطح کننده هیدرولیکی ، چادر بارگیری و درب سکشنال ، به تفکیک در حوزه مشخصات فنی ، تحلیل می شوند.

پدید آورنده

KOPRON

تاریخ انتشار

2015

عکس

اورجینال

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “کاتالوگ “سیستم های بارگیری و تخلیه کالا” KOPRON”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha loading...

TOP