کاتالوگ همسطح کننده هیدرولیکی DOORNIK

در این کاتالوگ ، مشخصات فنی “همسطح کننده هیدرولیکی ( داک لولر Dock Leveler ) ” استاندارد شرکت دُرنیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. طراحی داک لولر شرکت دُرنیک بر مبنای استاندارد ایران جهت پوشش تریلر ها و کامیون های معمول سطح کشور صورت پذیرفته است.

دانلود کاتالوگ

Category:

Additional information

متن

در این کاتالوگ ، مشخصات فنی "همسطح کننده هیدرولیکی ( داک لولر Dock Leveler ) " استاندارد شرکت دُرنیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. طراحی داک لولر شرکت دُرنیک بر مبنای استاندارد ایران جهت پوشش تریلر ها و کامیون های معمول سطح کشور صورت پذیرفته است.

پدید آورنده

DOORNIK

تاریخ انتشار

1394

عکس

اورجینال

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “کاتالوگ همسطح کننده هیدرولیکی DOORNIK”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha loading...

TOP