تماس سریع و رایگان
ورود | ثبت نام
8741- 021 تهران- میدان فاطمی – خیابان جویبار – خیابان میر هادی غربی – شماره 30 – برج فربد – طبقه چهارم
ردیف نام پروژه صنعتی لوگوی مشتریان آدرس گروه محصول نام محصول مدل برند توضیحات
1 سردخانه میوه طلایی تهران تجهیزات بارگیری و تخلیه

درب های صنعتی

همسطح کننده اتوماتیک


چادر بارگیری


درب سکشنال

KRB


KDRL


KPISN

KOPRON ...
2 شرکت رانی ساوه درب های صنعتی

درب سریع

DFR

DOORNIK ...
3 شرکت سایپا تهران درب های صنعتی

درب سریع

KVI

KOPRON ...
4 شرکت دارو پخش شیراز تجهیزات بارگیری و تخلیه

درب های صنعتی

همسطح کننده اتوماتیک


چادر بارگیری


درب سریع

KRB


KDRL


KVI

KOPRON ...
5 شرکت بستنی رامک شیراز تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

KRB

KOPRON ...
6 درب های صنعتی

چادر بارگیری (شلتر)

چادر بارگیری

 


 

درب سریع

KDRL

 


 

KVI

KOPRON ...
7 شرکت پخش هجرت تهران تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

KRB

KOPRON ...
8 پخش قاسم اهواز تجهیزات بارگیری و تخلیه

درب های صنعتی

همسطح کننده اتوماتیک


چادر بارگیری


درب سریع

KRB


KDRL


KVI

KOPRON ...
9 پخش قاسم تهران تجهیزات بارگیری و تخلیه

درب های صنعتی

همسطح کننده اتوماتیک


چادربارگیری


درب سریع

KRB


KDRL


KVI

KOPRON ...
10 پخش قاسم اردبیل تجهیزات بارگیری و تخلیه

چادر بارگیری (شلتر)

همسطح کننده اتوماتیک


چادر بارگیری

KRB


KDRL

KOPRON ...
11 شرکت آب معدنی نستله قزوین تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

KRB

KOPRON ...
12 شرکت لبنی پاکبان کرج تجهیزات بارگیری و تخلیه

درب های صنعتی

همسطح کننده اتوماتیک


چادر بارگیری


درب سکشنال

KRB


KDRL


NOR

KOPRON
Goxu

...
13 شرکت باتری سازی نیرو ساوه درب های صنعتی

درب سکشنال

VER

DOORNIK ...
14 شرکت VOLVO صفادشت درب های صنعتی

درب سکشنال

VER

GOXU ...
15 شرکت سامان سازان باختر گرمدره درب های صنعتی

درب سکشنال

NOR

GOXU ...
16 پخش قاسم تهران تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک


چادر بارگیری

KRB


KDRL

KOPRON ...
17 شرکت رام گوشت تهران تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

KRB

KOPRON ...
18 قطار شهری تبریز تبریز درب های صنعتی

درب فولدینگ

KLA

KOPRON ...
19 مترو ولیعصر تهران درب سریع رول آپ (فست رول) pvc

کرکره شفاف الماس مورب

ALM

DOORNIK ...
20 شرکت چای گلستان تهران تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

AHL

DOORNIK ...
21 قطار شهری مشهد مشهد درب های صنعتی

درب فولدینگ

KLA

KOPRON ...
22 شرکت آنا کیش کیش تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

AHL

DOORNIK ...
23 شرکت پترو پلیمر شرق قائم شهر درب های صنعتی

درب سکشنال

KPIS

KOPRON ...
24 شرکت عالی فرد فیروزکوه تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

KRB

KOPRON ...
25 سردخانه نیک سرمای شرق مشهد تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

AHL

DOORNIK ...
26 سردخانه بهار بروجن اصفهان تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

AHL

DOORNIK ...
27 شرکت دارو پخش تهران تجهیزات بارگیری و تخلیه

درب های صنعتی

همسطح کننده اتوماتیک


چادر بارگیری


درب سریع

KRB


KDRL


KVI

KOPRON ...
28 شرکت دارو پخش زاهدان تجهیزات بارگیری و تخلیه

درب های صنعتی

همسطح کننده اتوماتیک


چادر بارگیری


درب سریع

KRB


KDRL

KOPRON ...
29 پخش قاسم گرگان تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

AHL

DOORNIK ...
30 لابراتورهای داروهای گیاهی طبیعت زنده تهران تجهیزات بارگیری و تخلیه

درب های صنعتی

همسطح کننده اتوماتیک


چادر بارگیری


درب سریع

AHL


STD


DFP

DOORNIK ...
31 شرکت آرمان تجارت پگاه کرمان تجهیزات بارگیری و تخلیه

درب های صنعتی

همسطح کننده اتوماتیک


همسطح کننده اتوماتیک


درب سریع

AHL


STD


DFP

DOORNIK ...
32 شرکت پارس حیات (مولفیکس) ابهر تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

AHL

DOORNIK ...
33 شرکت چیپس باتو قزوین درب های صنعتی

درب سریع

DFP

DOORNIK ...
34 شرکت یزد تایر یزد درب های صنعتی

درب سریع

DFP

DOORNIK ...
35 شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو البرز درب های صنعتی

درب سریع

DFP

DOORNIK ...
36 شرکت شیر خشک مشهد مشهد تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

AHL

DOORNIK ...
37 سردخانه کوه یخ ( پامچال ) تهران تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

AHL

DOORNIK ...
38 شرکت نستله ایران قزوین تجهیزات بارگیری و تخلیه

درب های صنعتی

همسطح کننده اتوماتیک


درب سکشنال


کرکره سیل - هوابند

AHL


ATRSH

DOORNIK ...
39 شرکت یونیلیور قزوین درب های صنعتی

درب سریع

Roll-up

DOORNIK ...
40 شرکت فارما شیمی تهران درب های صنعتی

کرکره سیل - هوابند

ATRSH

DOORNIK ...
41 شرکت تایکو تهران درب های صنعتی

درب سریع

Roll-up

DOORNIK ...
42 شرکت نفت ریسان تهران درب های صنعتی

درب سریع

Roll-up

DOORNIK ...
43 شرکت تهران گروه تهران درب های صنعتی

درب سریع

Roll-up

DOORNIK ...
44 شرکت آرمه تاب تهران تجهیزات بارگیری و تخلیه

درب های صنعتی

همسطح کننده اتوماتیک


چادر بارگیری


درب سریع

KRB


KDRL


KVI

KOPRON ...
45 شرکت آدورا طب تهران - قزوین - اهواز - همدان درب های صنعتی

درب سریع

Roll-up

DOORNIK ...
46 شرکت کانسرام طبس درب های صنعتی

درب سریع

Roll-up

DOORNIK ...
47 شرکت یونیلیور قزوین درب های صنعتی

درب سکشنال

VER

DOORNIK ...
48 شرکت کشت و صنعت طلاچین (چیپس باتو) آبیک درب های صنعتی

درب سریع

DFP

DOORNIK ...
49 شرکت دارو گستر نخبگان تهران تجهیزات بارگیری و تخلیه

درب های صنعتی

همسطح کننده اتوماتیک


چادر بارگیری


کرکره سیل - هوابند

KRB


STD


ATRSH

DOORNIK ...
50 شرکت کاله آمُل درب های صنعتی

درب سکشنال

NOR

DOORNIK ...
51 قطار شهری شیراز شیراز درب های صنعتی

درب فولدینگ


درب سریع

KLA


Roll-up

KOPRON


VEROLUX

...
52 شرکت ماندا سوی کرج تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

AHL

DOORNIK ...
53 شرکت حلوا شکری عقاب تهران درب های صنعتی

درب سریع

درب سریع

DOORNIK ...
54 شرکت نستله ایران قزوین درب های صنعتی

کرکره سیل - هوابند

ATRSH

DOORNIK ...
55 شرکت داروسازی دکتر عبیدی تهران درب های صنعتی

درب سریع

DFP

DOORNIK ...
56 سردخانه کوه یخ (پامچال) تهران

همسطح کننده اتوماتیک


چادر بارگیری


درب سکشنال

KRB


STD


NOR

DOORNIK ...
57 شرکت پخش دارویی اکسیر تهران تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

AHL

DOORNIK ...
58 شرکت داروپخش اصفهان - اهواز - مشهد و گرگان تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

AHL

DOORNIK ...
59 صنایع پودر شیر مشهد مشهد تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک


چادر بارگیری

AHL


STD

DOORNIK ...
60 صنایع گلد ایران (LG) قزوین درب های صنعتی

کرکره آلومینیومی


درب سریع


درب سریع

NORMAL


KVI


KVA

DOORNIK


KOPRON


KOPRON

...
61 شرکت رامپاد ( ماهان ایر ) تهران تجهیزات بارگیری و تخلیه

درب های صنعتی

چادر بارگیری


درب سکشنال

KDRL


KPIS

KOPRON ...
62 شرکت فراورده های گوشتی کاله آمل آمُل تجهیزات بارگیری و تخلیه

چادر بارگیری

STD

DOORNIK ...
63 شرکت فرآورده های لبنی رامک شیراز تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

AHL

DOORNIK ...
64 شرکت مانا – پروژه BAT انگلستان کرج تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

AHL

DOORNIK ...
65 شرکت کاله آمل آمُل تجهیزات بارگیری و تخلیه

چادر بارگیری

STD

DOORNIK ...
66 سردخانه خورشید فردوس مهر قم تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

AHL

DOORNIK ...
67 شرکت داروگستر نخبگان تهران تجهیزات بارگیری و تخلیه

درب های صنعتی

چادر بارگیری


درب سریع

STD


Roll-up

DOORNIK ...
68 شرکت پوبر تهران درب های صنعتی

کرکره سیل - هوابند


درب کامپکت

ATRSH


COMPACT

DOORNIK


ROLFLEX

...
69 کشتارگاه صنعتی و سردخانه روحانی شیراز تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک با مدار PLC


چادر بارگیری

AHL


STD

DOORNIK ...
70 فرودگاه امام خمینی تهران درب های صنعتی

کرکره گالوانیزه

کرکره گالوانیزه

DOORNIK ...
71 مجتمع صنایع لاستیک یزد یزد درب های صنعتی

درب سریع

DFP

DOORNIK ...
72 شرکت توسعه دارویی رسا تهران تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک با مدار PLC

AHL

DOORNIK ...
73 شرکت آذر فولاد تبریز تبریز تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده


چادر بارگیری

AHL

DOORNIK ...
74 شرکت پخش مواد غذایی سانا کرج تجهیزات بارگیری و تخلیه

درب های صنعتی

درب اتوماتیک

چادر بارگیری


 

درب سکشنال


درب ضد حریق لولایی نفررو

STD


VER


DFRGSH

DOORNIK


ALUTECH


DOORNIK

...
75 شرکت سوپر پایپ قزوین درب های صنعتی

درب کامپکت

COMPACT

ROLFLEX ...
76 شرکت مهیا پروتئین تهران درب های صنعتی

کرکره آلومینیومی هوابند

ATRSH

DOORNIK ...
77 شرکت فاطر صنعت سمنان تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده

AHL

DOORNIK ...
78 شرکت پالاز موکت تهران تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده

AHL

DOORNIK ...
79 شرکت بم خودرو کرج تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده با مدار PLC

AHL

DOORNIK ...
80 شرکت ستاره – نماینده شرکت گوشتیران اهواز تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده

AHL

DOORNIK ...
81 شرکت آوه سینا ساوه درب های صنعتی

کرکره سیل - هوابند

ATRSH

DOORNIK ...
82 شرکت اتوشاسی اینترنشنال کرج درب های صنعتی

درب سریع

DFR

DOORNIK ...
83 شرکت تیشتر صنعت شهریار تجهیزات بارگیری و تخلیه

چادر بارگیری

STD

DOORNIK ...
84 شرکت تهران دارو کرج درب های صنعتی

کرکره سیل - هوابند

ATRSH

DOORNIK ...
85 شرکت دیجی کالا کرج تجهیزات بارگیری و تخلیه

درب های صنعتی

چادر بارگیری


همسطح کننده دستی


کرکره آلومینیومی

STD


MMI


NORMAL

DOORNIK ...
86 شرکت حلوا شکری عقاب شهریار درب های صنعتی

درب سریع

DFP

DOORNIK ...
87 شرکت رژان نوین ایلام تجهیزات بارگیری و تخلیه

چادر بارگیری


همسطح کننده

STD


AHL

DOORNIK ...
88 شرکت سایه سمن اصفهان تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده دستی

MMI

DOORNIK ...
89 شرکت سرزمین ساز شیراز شیراز تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک با مدار PLC

AHL

DOORNIK ...
90 شرکت مهیا پروتئین تهران درب های صنعتی

کرکره سیل - هوابند

ATRSH

DOORNIK ...
91 شرکت فرآورده های غذایی کاله تهران درب های صنعتی

درب سکشنال

NOR

DOORNIK ...
92 فرآورد های لبنی روزانه بل قزوین درب های صنعتی

درب های MDF لولایی


درب های گالوانیزه لولایی


درب کنترل تردد چرخشی

DNMDF Special Series


HINGED Special Series


S.S.

DOORNIK


DOORNIK


OZAK

...
93 شرکت خورشید فردوس مهر قم درب های صنعتی

درب های لولایی

HINGED Special Series

DOORNIK ...
94 شرکت پالاز موکت رباط کریم درب های صنعتی

درب سکشنال

VER

DOORNIK ...
95 شرکت سرما سازان سپاهان اصفهان درب های صنعتی

درب سکشنال


درب سریع

VER


DFR

DOORNIK ...
96 شرکت فرآورده های غذایی کاله تهران درب های صنعتی

کرکره گالوانیزه

DOORNIK

DOORNIK ...
97 شرکت فرآورد های لبنی روزانه بل قزوین درب های صنعتی

درب های هایژنیک

PLHD

PLASTEURP ...
98 شرکت عوجان ایرانیان ( رانی ) ساوه درب های صنعتی

درب سریع


کرکره سیل-هوابند

DFP


ATRSH

DOORNIK ...
99 سردخانه آقای ارجمندی ماهدشت تجهیزات بارگیری و تخلیه

درب های صنعتی

درب سکشنال


همسطح کننده اتوماتیک


چادر بارگیری

NOR


AHL


STD

DOORNIK ...
100 پخش مانی بناب تجهیزات بارگیری و تخلیه

درب های صنعتی

درب سکشنال


درب سریع


همسطح کننده اتوماتیک


چادر بارگیری

NOR & VER


KVI & KVA


KRB


KDRL

KOPRON ...
101 کارخانجات داروپخش تهران تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

AHL

DOORNIK ...
102 شرکت اتو شاسی- رنو کرج درب های صنعتی

درب سریع

DFR

DOORNIK ...
103 شرکت نستله قزوین درب های صنعتی

درب گالوانیزه لولایی

DOORNIK

DOORNIK ...
104 شرکت رُژیان پی قزوین درب های صنعتی

درب های MDF

DNSP

DOORNIK ...
105 شرکت طلا چین ( چیپس باتو ) آبیک درب های صنعتی

درب سریع

DFP

DOORNIK ...
106 شرکت نفت ایرانول تهران تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

AHL

DOORNIK ...
107 شرکت پخش گیل رشت رشت تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

AHL

DOORNIK ...
108 تجهیزات بارگیری و تخلیه

چادر بارگیری

STD

DOORNIK ...
109 شرکت پخش سایه سمن تهران تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده دستی

MMI

DOORNIK ...
110 شرکت کیسون تهران درب های صنعتی

کرکره آلومینیومی

NORMAL

DOORNIK ...
111 شرکت آذر فولاد امین تبریز تجهیزات بارگیری و تخلیه

چادر بارگیری

STD

DOORNIK ...
112 شرکت پخش رازی ارومیه تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

ATL

DOORNIK ...
113 شرکت نستله ایران قزوین درب های صنعتی

درب کشویی و Air jet

GSD

DOORNIK ...
114 درب های صنعتی

درب نفرروی فلزی

GSHD

DOORNIK ...
115 شرکت کروز تهران درب های صنعتی

کرکره سیل-هوابند

ATRSH

DOORNIK ...
116 شرکت اتو شاسی- رنو کرج درب های صنعتی

هوشمندسازی درب سریع

DFR

DOORNIK ...
117 شرکت طلا چین ( چیپس باتو ) آبیک درب های صنعتی

درب سریع

DFP

DOORNIK ...
118 سردخانه دو مداره میثاق جهرم تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

AHL

DOORNIK ...
119 شرکت آیس کول اصفهان تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

AHL

DOORNIK ...
120 شرکت ماموت دیزل کرج تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

AHL

DOORNIK ...
121 صنایع گلد ایران (LG) شورآباد تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

AHL

DOORNIK ...
122 شرکت پاک تلیسه - صنایع غذایی 202 کرج تجهیزات بارگیری و تخلیه

چادر بارگیری

STD

DOORNIK ...
123 شرکت داروئی سینا ژن کرج تجهیزات بارگیری و تخلیه

داک تونل

STD

DOORNIK ...
124 شرکت داروگستر نخبگان تهران درب های صنعتی

کرکره سیل - هوابند

ATRSH

DOORNIK ...
125 شرکت ژالکه کرج تجهیزات بارگیری و تخلیه

درب های صنعتی

درب سریع


درب سکشنال


همسطح کننده اتوماتیک


چادر بارگیری


درب لولایی ضدحریق

Normal

Normal ...
126 شرکت صبا باتری گرمسار درب های صنعتی

کرکره آلومینیومی

NORMAL

DOORNIK ...
127 شرکت دیجی کالا کرج درب های صنعتی

کرکره آلومینیومی

NORMAL

DOORNIK ...
128 شرکت بهمن موتور تهران تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

NORMAL

DOORNIK ...
129 شرکت اب رود شمال رشت تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

NORMAL

DOORNIK ...
130 شرکت پخش سایه سمن شهر قدس تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده دستی

NORMAL

DOORNIK ...
131 شرکت داروگستر نخبگان شهریار درب های صنعتی

کرکره سیل - هوابند

DOORNIK ...
132 شرکت ماکو فارما فرد آور فرودگاه پیام درب های صنعتی

درب لولایی نفر رو و ضد حریق

DOORNIK ...
133 شرکت سا زیبا کرج درب های صنعتی

درب لولایی نفر رو و ضد حریق

DOORNIK ...
134 شرکت دام و طیور استان تهران تهران تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

NORMAL

DOORNIK ...
135 شرکت گروه مزمز ساوه تجهیزات بارگیری و تخلیه

درب های صنعتی

درب سکشنال


درب سریع


مینی داک


درب های نفر رو


درب ضد حریق

DOORNIK


kopron

...
136 شرکت جهان گستر آرشا ساوه تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

NORMAL

DOORNIK ...
137 شرکت دیجی کالا تهران درب های صنعتی

کرکره آلومینیوم

DOORNIK ...
138 شرکت نستله قزوین درب های صنعتی

درب های نفر رو و ضد حریق

DOORNIK ...
139 شرکت ماموت هشتگرد درب های صنعتی

درب های سریع

DOORNIK ...
140 شرکت JTI زنجان درب های صنعتی

درب سریع و درب رول آپ ضد حریق

DOORNIK ...
141 شرکت کاله مشهد تجهیزات بارگیری و تخلیه

همسطح کننده اتوماتیک

NORMAL

DOORNIK ...
142 شرکت کاله کربلا درب های صنعتی

کرکره گالوانیزه

DOORNIK ...
143 شرکت عمران آذرستان تهران درب های صنعتی

کرکره های شفاف

DOORNIK ...
144 شرکت البرز پروتئین آسیا رباط کریم تجهیزات بارگیری و تخلیه

درب های صنعتی

کرکره های سیل 

هم سطح کننده دستی و شلتر

NORMAL

DOORNIK ...
145 سردخانه کوه یخ شهریار درب های صنعتی

درب سریع نفر رو

DOORNIK ...
146 شرکت طلا چین قزوین تجهیزات بارگیری و تخلیه

درب های صنعتی

درب سریع ، هم سطح کننده و شلتر

DOORNIK ...
147 شرکت مهیا پروتئین گرمسار تجهیزات بارگیری و تخلیه

درب های صنعتی

درب سریع – هم سطح کننده دستی و اتوماتیک – شلتر – کرکره های سیل ، گالوانیزه و آلومینیوم

DOORNIK ...
148 شرکت داروسازی قاضی تبریز تجهیزات بارگیری و تخلیه

هم سطح کننده اتوماتیک

NORMAL

DOORNIK ...
149 شرکت ایران هورمون شهر قدس درب های صنعتی

درب های سریع

DOORNIK ...
150 شرکت پخش مواد غذایی سانا مراغه تجهیزات بارگیری و تخلیه

شلتر

DOORNIK ...
151 شرکت مانا انرژی خمین درب های صنعتی

درب کامپک و سکشنال

ROLFLEX ...
152 شرکت لینا قم درب های صنعتی

درب سریع

ROLFLEX ...
153 AGT شرکت قزوین درب های صنعتی

درب های سریع

DOORNIK ...
154 سردخانه های کیان رباط کریم تجهیزات بارگیری و تخلیه

درب های صنعتی

هم سطح کننده دستی و اتوماتیک ، درب سکشنال ، شلتر ، درب سریع و نفر رو

DOORNIK ...
155 شرکت کاله شهریار درب های صنعتی

درب سکشنال

DOORNIK ...
156 شرکت دانژه آریا -هوفنبرگ بوئین زهرا درب های صنعتی

درب سریع

DOORNIK ...
157 شرکت داروسازی رازک تهران تجهیزات بارگیری و تخلیه

انواع درب و پنجره

هم سطح کننده دستی و اتوماتیک ، درب سکشنال ، شلتر ، درب سریع و نفر رو

DOORNIK ...
158 شرکت وندا ترابر ( کره شکلی) تبریز تجهیزات بارگیری و تخلیه

هم سطح کننده

DOORNIK ...
159 شرکت پارس حیات ابهر تجهیزات بارگیری و تخلیه

هم سطح کننده

NORMAL

DOORNIK ...
160 سردخانه مواد غذایی اریا سام شیراز تجهیزات بارگیری و تخلیه

درب های صنعتی

هم سطح کننده و شلتر و درب سکشنال

DOORNIK ...
161 شرکت مهر پارسیان اکسیر اشتهارد تجهیزات بارگیری و تخلیه

هم سطح کننده اتوماتیک

DOORNIK ...
162 سردخانه جهرم جهرم تجهیزات بارگیری و تخلیه

هم سطح کننده اتوماتیک

DOORNIK ...
163 شرکت مهر پارسیان اکسیر تجهیزات بارگیری و تخلیه

هم سطح کننده  و استیل باکس

DOORNIK ...
164 شرکت حاج وهاب شعیب پیشه ( فلاح) تجهیزات بارگیری و تخلیه

هم سطح کننده  و استیل باکس

DOORNIK ...
165 شرکت آقای ارجمندی ( فلاح) تجهیزات بارگیری و تخلیه

هم سطح کننده  و استیل باکس

DOORNIK ...
166 شرکت لینا - صمدی تجهیزات بارگیری و تخلیه

شلتر

DOORNIK ...
167 شرکت داروگستر یا داروئی نیکو درب های صنعتی

کرکره سیل

DOORNIK ...
168 شرکت داروگستر یا داروئی نیکو درب های صنعتی

کرکره سیل

DOORNIK ...
169 شرکت پگاه - ایوانس درب های صنعتی

درب سریع  دُرنیک

DOORNIK ...
170 شرکت مزمز درب های صنعتی

درب سریع  دُرنیک

DOORNIK ...
171 شرکت پترو پک درب های صنعتی

درب سریع  دُرنیک

DOORNIK ...
172 شرکت بیسکویت فرخنده درب های صنعتی

درب سریع  دُرنیک

DOORNIK ...
173 شرکت پخش رازی تجهیزات بارگیری و تخلیه

شلتر

DOORNIK ...
174 مهندس احسن یا جمالی شیراز تجهیزات بارگیری و تخلیه

هم سطح کننده 10 تن

DOORNIK ...
175 شرکت لبنی رامک تجهیزات بارگیری و تخلیه

شلتر

DOORNIK ...
176 شرکت مانا انرژی درب های صنعتی

کرکره سیل

DOORNIK ...
177 آقای اسکندری

UPVC

DOORNIK ...
178 صنایع گلد ایران تجهیزات بارگیری و تخلیه

هم سطح کننده

DOORNIK ...
179 کارخانجات داروپخش تجهیزات بارگیری و تخلیه

هم سطح کننده

DOORNIK ...
180 شرکت پرشین صنعت

استرپ

DOORNIK ...
181 شرکت مانی

پورسانت فروش

DOORNIK ...
182 پروژه سمیرم ارجمندی - فلاح شیراز تجهیزات بارگیری و تخلیه

هم سطح کننده  و شلتر و استیل باکس

DOORNIK ...
183 شرکت داروپخش _ امیدی تجهیزات بارگیری و تخلیه

شلتردرنیک

DOORNIK ...
184 شرکت داروپخش _ امیدی - نصب تجهیزات بارگیری و تخلیه

شلتردرنیک

DOORNIK ...
185 شرکت ویتانا تجهیزات بارگیری و تخلیه

درب های صنعتی

هم سطح کننده با استیل باکس و درب سکشنال

DOORNIK ...
186 شرکت داروسازان التیام درب های صنعتی

درب سریع  فست رول دُرنیک

DOORNIK ...
187 شرکت آریا بهین / حسینی درب های صنعتی

درب سریع  پک دُرنیک 
درب سکشنال

DOORNIK ...
188 شرکت بستنی میهن تجهیزات بارگیری و تخلیه

شلتر

DOORNIK ...
189 شرکت پارمیدا لبن اصفهان درب های صنعتی

درب سریع  فست رول دُرنیک

DOORNIK ...
09197293581
8741- 021